Vilkår og betingelser

 

Disse vilkårene og betingelsene (heretter kalt ”kunde/kontrakt”) gjelder for kunder av Verdi Media Norge AS som får tjenester levert av oss.

Avtalen gjelder så lenge Kunden har avtale om en eller flere tjenester med Verdi Media Norge AS.

Kunden er ansvarlig for alt innhold som legges inn og formidles via tjenestene de benytter fra Verdi Media Norge. Alt innhold som publiseres på tjenestene skal være i tråd med gjeldene lovgivning. Dette inkluderer at kunden forplikter seg til ikke å tilgjengeliggjøre eller lagre innhold som er truende eller støtende, forfalske avsendere, sende søppelpost og kjedebrev, spre virus, bryte seg inn i servere eller lagre persondata i strid med gjeldende lovgivning. Eventuelle brudd på dette kan medføre at Verdi Media Norge stenger tjenesten øyeblikkelig og hever kontrakten.

Det er kundens plikt å sette seg inni disse vilkårene og betingelsene i henhold til den tjenesten som blir levert.

Vilkårene og betingelsene er å anse som akseptert ved at man betaler faktura i henhold til tjenesten eller ved skriftlig epost bestilling.

 

Verdi Media Norge AS

Generelt:

– Leverandør av digitale markedsføringstjenester. Verdi Media Norge AS med org nummer: 919 073 764 MVA.

–  Hjalmar Wessels vei 10, 1721 Sarpsborg er forretningsadressen som hører til og registrert på selskapet.

– Kunden er en person (enten en fysisk person med navn og fødselsnummer, eller en juridisk person f.eks. et aksjeselskap), som juridisk har inngått kjøp/kontrakt med Verdi Media Norge AS.

– Kunden aksepterer at Verdi Media Norge AS kan benytte seg av kundens logo til å reklamere for produktet som er laget/levert. Samt benytte logo/informasjon til kunden som referanse i Portfolio.

 
TAUSHETSPLIKT

– All informasjon om kunden og virksomheten, inkludert planer om framtidige virksomheter, eller andre forhold knyttet til kunden og/eller dens virksomhet behandles sikkert og fortrolig.

– Verdi Media Norge AS er pliktig til å holde informasjon om lansering og annen informasjon som ikke må komme ut etter kundens ønske.

– Kunden plikter å opplyse Verdi Media Norge AS dersom deler av materialet er særlig konfidensielt.

 
BETALING

Generelt:

– Verdi Media Norge AS sender elektronisk faktura til kunden enten via epost eller EHF.

– Alle våre tjenester faktureres forskuddsvis om ikke annet er avtalt.

– Hvis betaling ikke er inne på konto innen forfallsdato, sendes automatisk betalingspåminnelse 14 dager etter forfall fra vårt fakturaprogram.

– Betales ikke fakturaen innen fristen vil kunden bli kontaktet av en av Verdi Media Norge sine ansatte, og får en purring enten via epost eller over telefon. Saken sendes så videre til inkasso selskap.

– Verdi Media Norge AS har ved ubetalt faktura rett til å fjerne websiden, og kunden har ikke lenger mulighet for å logge på websiden. Epost og andre tjenester vil også bli tatt ut av drift når faktura ikke betales. Verdi Media Norge AS sitter på rettighetene over tjenestene til beløpet er betalt i sin helhet.

 
KONSULENT

– Om ikke annet er avtalt med fast faktura beløp eller websideoppdatering faktureres  fast konsulentpris. Alle timer samles opp og faktureres.

– Det fakturers for effektiv arbeidstid.

– Timepris: 750,- eks moms.

– Ved tilfeller kunden ønsker rask leveringstid, og andre prosjekter må utsettes, medfører det ekstra kostnader.

 
WEBSIDE & HOSTING

Beskrivelse

Webside og hosting er noe som blir levert sammen med kundens webside, og er nødvendig for å kunne drifte websiden.

Det er også nødvendig med database til websiden tilhørende CMS system som er satt opp for å redigere websiden.

 
GENERELT

– Systemet skal være tilgjengelig 24 timer i døgnet med unntak av nødvendig vedlikehold, endringer som kommer fra hosting leverandøren eller på CMS systemet.– Vårt webhotell og database driftes av Norsk leverandør.– Verdi Media Norge AS er ansvarlig for drift og vedlikehold av webside, webhotell og drift som herved tilhører websidetjenestene som blir levert av Verdi Media Norge.– Verdi Media Norge er ansvarlig for å iverksette undersøkelser og testing om det er feil relatert til drift av webhotell som er levert av leverandør.

– Verdi Media Norge plikter og sørger for å iverksette testing hvis server eventuelt blir hacket.

– Vår leverandør på webhotell er ansvarlig for å ta backup av alle filer på server. Ved gjenoppretting av gammel side kan dette medføre kostnad fra vår underleverandør.

– Verdi Media Norge er ikke ansvarlig om det blir hacking av webhotell da dette er vanskelig å forstå hva årsaken kan være. Vi vil dog gjøre vårt ytterste å fjerne hackingen og restore innhold tilbake.

– Verdi Media Norge er ikke ansvarlig om denne backupfilen ikke er tjenestedyktig for å bli opprettet tilbake til driften av websiden som ligger på kundens webhotell/side. Dette kan skyldes at bruker har lastet opp filer som er skadelige for vår server.

 
DOMENENAVN

– Alle våre domenenavn har bindingstid på 1 år. Uavhengig hvor ofte du får din periodiske faktura fra oss. Vår leverandør på domenenavn og hvor vi bestiller og hoster domenene er: Domeneshop AS

 
WEBHOTELL

– Verdi Media Norge egen leverandør (Wican Data) som webhotell leverandør. Her har vi egne dedikerte servere spesialisert for WordPress. De har bindingstid på 1 år. Dette er avhengig av når faktura er sendt. Kontakt oss i Verdi Media, dersom dere har spørsmål rundt webhotell. Alle våre mediepakker går automatisk inn på webhotelløsningen hos Wican Data.

 
KUNDENS PLIKT

– Kunde er pålagt til å ta egne kopier av materialer som legges ut på kundens webside. (Gjelder egne bilder og egen copyright)

– Kunde skal ikke installere noen form for programmer, virus eller hva som måtte installeres før Verdi Media Norge er skriftlig kontaktet på forhånd. Verdi Media Norge står ikke ansvarlig dersom dette gjøres uten vårt samtykke. Dette kan være eksempelvis:

– Piratprogram

– Hackerprogram eller arkiver

– Warez websider (piratkopiering)

– Spamming Software

– Bakgrunnskjørende program

– Uliensierte bilder, videoer eller andre uliseniserte programmer.

 
RETTIGHETER

– Verdi Media Norge sitter på alle rettigheter til koding av websiden og hostingfiler. Websiden flyttes derfor ikke over til ny leverandør av webhotell tjenester.

– Hosting systemet skal ikke videreselges eller videreformidles til andre leverandører.

 
WORDPRESS

WordPress er et CMS system som gir muligheten til at du som vår kunde kan redigere hjemmesiden selv.

 
GENERELT

– Alle våre CMS skal være tilgjengelige 24 timer i døgnet, med unntak om vedlikehold, og endringer som kommer fra kunden.

– Verdi Media Norge er ikke ansvarlig om det er feil på CMS etter lanseringsdato, da nettlesere blir stadig oppdatert og forandringer kan forekomme på hver enkelt nettleser.

– Verdi Media Norge er ansvarlig for å iverksette undersøkelser og testing etter ønske fra kunden. Finner ikke Verdi Media Norge noen feil blir kunden fakturert for denne supporten.

– Verdi Media Norge sitter på alle rettigheter til CMS systemet. Dette eies ikke av kunden.

– CMS systemet skal ikke videreselges eller videreformidles til andre leverandører.

 
KUNDENS PLIKT

– Kunden er pålagt til å ta egne kopier fra CMS systemet av materiale som legges ut på websiden, da ny tekst og bilde blir overskrevet eksisterende fil i databasen.

Alt innhold som legges ut på tjenestemaskinen er kundens ansvar og kunden beholder selv eierskap og opphavsrett til det materialet som legges ut av tekst, bilder osv.

– Verdi Media Norge kan ikke stilles ansvarlig for hva som publiseres på kundens webside. Slik som tekst, bilder, video og annet materiell.

 
SUPPORT

– Verdi Media Norge er ansvarlig for support mandag til fredag fra klokken 09.00 til 16.00 ved unntak av helligdager.

– Alt av support skal sendes skriftlig via epost for loggføring. Gjeldet det hasteoppdrag anbefales det å ringe, men epost for logg skal sendes.

 
BILDER

Kunden er ansvarlig for egne bilder. Verdi Media Norge AS bruker Shutterstock og Dreamstime. Verdi Media Norge eier rettighetene til bruken av disse.

 
GRAFISK DESIGN

Generelt:

– Verdi Media Norge har alle rettigheter til design som er utført i henhold til grafisk design jobber som handler om trykksaker som for eksempel brosjyrer, banner, flyers, visittkort mv. Ved kjøp av design er det designer som har rettighetene til sitt arbeid.

– Verdi Media Norge har ikke angrerett eller retur på grafisk design arbeid som er levert, trykket eller satt i gang med produksjon.

– Verdi Media Norge har ikke ansvar for skrivefeil som kan forekomme i en brosjyre. Kunden har selv ansvar for korrekturlesing da dette blir sendt fra Verdi Media Norge før ting går til trykk eller publikasjon.

 
KUNDENS PLIKTER

Generelt:

– Materialet som publiseres eller henvises til fra brukerens hjemmeside skal være i overensstemmelse med tredjemanns rettigheter og med norsk lov, det eller de lands lovgivning kunden driver sin virksomhet fra og de lands lovgivning innholdet på hjemmesiden må antas retter seg mot.

– Verdi Media Norge har en snill profil, og tillater ikke informasjon, henvisning til materiale eller fremstillinger som bl.a.:

– Fremmer rasehat, eller viser grusomme eller umenneskelige voldshandlinger

– Viser pornografisk materiale

– Krenker menneskeverdet

– Glorifiserer krig

– Handler om overgrep eller seksuelt misbruk av barn

– Viser seksuelle handlinger mellom mennesker og dyr

– Er egnet til å utsette barn og unge for umoralsk eller skadelig påvirkning

– Verdi Media Norge kan etter eget skjønn avgjøre, herunder bringe tjenesteforholdet til opphør uten varsel eller stenge ned tjenesten, om hjemmesiden som publiseres, eller materiale som henvises til fra Kundens hjemmeside, er rettsstridig iht. denne bestemmelsen.

 
SKADELØSHOLDELSE

– Kunden forplikter seg til å holde Verdi Media Norge skadesløs for ethvert krav som tredjemann måtte rette mot Verdi Media Norge som har sammenheng med det materiale som kunden eller brukeren har formidlet gjennom Verdi Media Norge sine tjenestemaskiner.

 
FRASKRIVELSE AV ANSVAR

– Verdi Media Norge kan bare holdes ansvarlig for feil som skyldes grov uaktsomhet eller forsett hos ledende personell.

– Verdi Media Norge vil ikke svare erstatning for tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning, tredjemannstap eller annet avledet eller indirekte tap.

– Verdi Media Norge holdes ikke ansvarlig dersom brukere av Internett – bevisst eller ubevisst – skaffer seg adgang til bedriftens eller brukerens dataressurser og forstyrrer eller vanskeliggjør informasjonsflyt.

 
OPPSIGELSE

Generelt:

– Ved oppsigelse skal dette forekomme skriftlig på epost.

Oppsigelse

– Verdi Media Norge kan på hvilket som helst tidspunkt, og etter eget skjønn, velge å si opp tjenesten med 30 dagers skriftlig varsel hvis kunden har misligholdt avtalen og reglene rundt tjenesten.

– I varselsperioden på 30 dager kan kunden gi sin versjon av hendelsen.

– Ved stengning av tjenester skal det gis en begrunnelse av årsaken til hvorfor det ble stengt.

– For å få tjenesten tilbake og opp igjen må alle fakturaer betales. Kunden må også eventuelt dekke ekstra kostnader ved arbeid som er tilknyttet å få systemet opp.

– Oppsigelse av webside, hosting, CMS hos Verdi Media Norge må finne sted innen 2 måneder før utløpsdato av siste faktura.

 

* Feil eller skrivefeil kan oppstå. Vi gjør vårt beste for at du som kunde og bruker av våre tjenester skal være på den sikre siden.

 
KONTAKTINFORMASJON

Tilsynsmyndighet

E-post: postkasse@datatilsynet.no

Telefon: +47 22 39 69 00

 
ENDRINGER TIL DENNE INFORMASJONEN OM PERSONVERN

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i denne personvernreglene.

Sist endring ble gjort 21. juli 2018.

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle